ПСИХОЛОГІЧНА ДІАГНОСТИКА

Психологами відділення проводиться психологічна діагностика за допомогою тестових методик, які дозволяють розпізнати індивідуальні психологічні особливості людини та визначити подальші перспективи розвитку.

Оцінка загального інтелектуального рівня:

культурновільний тест на інтелект (CFIT) Р. Кеттелла, методика Равена, «Інтелектуальна лабільність»,  тест інтелекту Амтхауера

Психодіагностика уваги:

методика «Пізнавання фігур», «Таблиці Шульте», «Коректурна проба», «Розстановка чисел», «Червоно-чорна таблиця», «Оцінка переключеної уваги»

Психодіагностика пам'яті:

методика «Визначення короткочасної зорової пам'яті», «Оперативна пам'ять», «Пам'ять на числа», «Пам'ять на образи», «Піктограма»

Діагностика мислення:

методика «Складні аналогії», «Виділення суттєвих ознак», «Числові ряди», «Тлумачення прислів'їв», «Класифікація понять», «Закономірності числового ряду», «Виключення зайвого», «Кількісні відносини»

Діагностіка рис особистості:

16-PF опитувальник Р.Кеттелла, Тест Люшера, методика діагностики темпераменту Я. Стреляу, методика Айзенка EPQ, опитувальник Гекса для визначення характерологічних особливостей особистості, проективні методики «Будинок – Дерево – Людина» Дж. Бука, «Неіснуюча тварина», «Незавершені речення» Сакса і Леві.

Діагностика емоційно-мотиваційної сфери:

тест Спілбергера — Ханіна, методика «САН» В.А. Доскіна, «Агресивна поведінка» Е.П. Ільїна, «Діагностика мотиваційної структури особистості» В.Е. Мільмана, «Діагностика локуса контролю» Дж.Роттера, «Мотивація аффіліації» А. Меграбіана, «Торонтська алекситимічна шкала», «Діагностика рівня емоційного вигорання» В.В. Бойко, опитувальник нервовопсихічної напруги Т.А. Немчина.

Соціально-психологічне вивчення взаємин у групі:

метод соціометрії Дж.Моренно, опитувальник Т. Лірі, опитувальник К.Н. Томаса

Діагностіка коммунікативних та організаторських здібностей:

опитувальник «КСК» (компетентність соціально-комунікативна), тест «Оцінка рівня конфліктності особистості», методика «Оцінка рівня розвитку  комунікативних і організаторських здібностей»

Опитувальники в діагностиці батьківсько-дитячих відносин:

методика «Моя сім'я», «Як ваша дитина оцінює усередині сімейні відносини» Рене Шахраюючи, опитувальник PARI Е.С. Шефер і Р.К. Белл. Опитувальник батьківського ставлення до дітей А.Я. Варга і В.В. Століна

Діагностика професійних здібностей:

Методика визначення загальних творчих здібностей людини Методика дослідження спеціальних здібностей людини Методика дослідження вольової організації особистості

Діагностика професійної спрямованості, інтересів, нахилів, переваг:

Диференцiйно-дiагностичний опитувальник Професiйно-дiагностичний опитувальник Методика “Карта iнтересiв”  Тест Дж. Голланда для визначення професiйних типiв особистості Тест Я.Л. Холланда для визначення професiйних інтересів особистості Методика вивчення мотивів вибору професії Методика визначення мотивів вибору сфери трудової діяльності.