Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 19 січня 2022 року № 31 «Про затвердження Порядку здійснення реабілітаційних заходів» та Рішення Київської міської Ради від 24.11.2022 № 5671/5712, яким затверджено «Порядок здійснення реабілітаційних заходів в місті Києві» для отримання послуг отримувач або його законний представник подає заяву про отримання комплексних реабілітаційних (абілітаційних) послуг до реабілітаційної установи, у якій можуть зазначатися відомості щодо:

 індивідуальної програми реабілітації, виданої медико-соціальною експертною комісією;

 паспорта громадянина України, для іноземців та осіб без громадянства - довідки про звернення за захистом в Україні/посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту/посвідчення біженця/паспортного документа іноземця та посвідки на тимчасове проживання або посвідки на постійне проживання;

 документа із зазначенням даних щодо реєстраційного номера облікової картки платника податків або паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті) отримувача;

 документа про освіту (для отримувачів, які потребують професійної реабілітації);

 виписки з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого за формою, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 02 вересня 2009 року № 657 «Про затвердження форм первинної облікової документації і форм звітності з туберкульозу та інструкцій щодо їх заповнення», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 16 листопада 2009 року за № 1069/17085;

 довідки, виданої за формою, визначеної Порядком оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 509 «Про облік внутрішньо переміщених осіб» з відміткою про фактичне місце проживання в місті Києві (для внутрішньо переміщених осіб).