Професійна реабілітація спрямована на підготовку особи до професійної діяльності з можливим подальшим працевлаштуванням та необхідним соціальним супроводженням з урахуванням особистих схильностей та обажань особи.

професійна реабілітація

 

    Професійна орієнтація – це комплексна науково обґрунтована система форм, методів та засобів впливу на особу з метою оптимізації ії              професійного самовизначення на основі особистих характеристик та потреб на ринку праці.

 

    Професійна діагностика - це визначення ступеня придатності до виконання професійної діяльності, яку вимагає певна професія. 

 

    Професійний відбір - це оцінка придатності інваліда до виконання роботи в показаних йому за станом здоров’я професіях.

 

    Професійне консультування - це допомога у виборі або зміні професії чи виду діяльності на основі вивчення індивідуально-психологічних               характеристик, особливостей життєвої ситуації, професійних інтересів, нахилів, стану здоров’я з урахуванням потреб ринку праці.